null Kommunikationsminister Timo Harakka övergår till distansarbete

Kommunikationsminister Timo Harakka övergår till distansarbete

Pressmeddelande 15.09.2020 11.00 fi sv

Kommunikationsministeriet

Kommunikationsminister Timo Harakka har testats för coronavirus och sköter sina tjänsteuppdrag som distansarbete från och med måndagen den 14 september 2020 tills vidare. Distansarbetet är en säkerhetsåtgärd med anledning av ministerns lindriga symtom i luftvägarna.

Ytterligare information:

Marjo Jäppinen, kommunikationschef, tfn 0400 804 730