null Kommunikationsministeriet begär en utredning om taxiresor som ordnas av kommunerna

Kommunikationsministeriet begär en utredning om taxiresor som ordnas av kommunerna

Pressmeddelande 09.04.2019 10.42 fi sv

Rullstolen (Bild: Shutterstck)

Kommunikationsministeriet ber Transport- och Kommunikationsverket att i samarbete med andra myndigheter som har anknytning till saken utreda hur taxiresor som ordnas med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen fungerar och hur taxiförmedlingscentralernas verksamhetssätt kan förbättras i syfte att trygga resenärernas ställning. Utredningen ska vara klar den 31 maj 2019.

Behovet av en utredning framgick genom ett beklagligt fall som kommit ut i offentligheten. Två 88-åriga personer från äldreboendet Toivolansaarikoti i Ikalis kunde inte gå på konsert för att den på förhand beställda taxin inte kom. Det var fråga om en transporttjänst som hör till kommunens organiseringsansvar. Kommunikationsministeriet har fått kännedom om motsvarande fall också på andra håll i Finland.

Kommunikationsministeriet har till uppgift att främja fungerande och säkra transporttjänster genom att utnyttja sektorsövergripande sakkunskap som utgår från kundernas behov.

Genomförande av taxiresor enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp och socialvårdslagen på ett för resenären smidigt sätt kräver samarbete mellan olika myndigheter och aktörer. Kommunerna ordnar dessa tjänster i enlighet med lagstiftning som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde. Regionförvaltningsverken styr och övervakar kommunerna och de privata tjänsteproducenterna så att kundernas rättsskydd och likabehandling förverkligas. Konkurrens- och konsumentverket övervakar allmänt att konsumentskyddet förverkligas.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916, Twitter: @WirenSini