Kommunikationsministeriet beviljade miljöstöd för 4,5 miljoner euro

Pressmeddelande 24.07.2014 13.39 fi sv en

Kommunikationsministeriet har beviljat ett understöd på 4,5 miljoner euro för svavelrenare och ändringsarbeten i bränslesystemen på fartyg. Stöd delas ut till Finnlines Abp, Viking Line Abp samt NLC Ferry Ab Oy (Wasaline).

Under den tredje ansökningsomgången erhölls ansökningar från fyra rederier för tio fartyg. Det ansökta stödet var sammanlagt cirka 14,5 miljoner euro.

Stöd på cirka 4,5 miljoner euro kunde beviljas emedan stöd hade ansökts också för sådana kostnader som inte kan godkännas som stödberättigade kostnader.


Ytterligare information
Tero Jokilehto, enhetschef, enheten för transportmarknad, tfn 0295 34 2568