Kommunikationsministeriet firar 120-årsjubileum år 2012

Pressmeddelande 17.06.2011 09.36 fi sv

Kommunikationsministeriet fyller 120 år i september 2012. Datumet fastställs utifrån den dag då kommunikationsexpeditionen vid storfurstendömet Finlands senat inrättades den 13 september 1892.

Jubileet till ära sammanställs en festskrift från de två senaste decennierna i ministeriets historia. I den beskrivs ändringarna i ministeriets verksamhet från 1990-talet fram till i dag med hjälp av olika teman. För festskriften intervjuas många tidigare och nuvarande medarbetare på ministeriet och dess förvaltningsområde.

Allmänheten har möjlighet att dra sig till minnes händelser under de gångna åren i en webbenkät som är öppen för alla. Genom förfrågningen på webben hoppas ministeriet få in värdefull bakgrundsinformation och åsikter om vilka händelser som har varit särskilt minnesvärda under 1990- och 2000-talen.

Ministeriet bereder festskriften i samarbetet med Mobilia.

Webbenkäten finns tillgänglig på ministeriets webbplats www.lvm.fi och på Mobilias webbplats www.mobilia.fi.
Jubileumsåret kommer också att uppmärksammas i diverse evenemang och på ministeriets webbplats. År 2012 är ett märkesår även för Finlands järnvägar som fyller 150 år.

År 1992 skrev Ilkka Seppinen en historik om de 100 första åren i ministeriets historia under namnet Valtaväylä Suomeen.

Ytterligare information:
informationsdirektör Taina Pieski, tfn 050 535 1574