Kommunikationsministeriet koordinerar strategierna för intelligent teknik

Nyhet 06.10.2011 11.28 fi sv

Regeringen fastställde den 5 oktober den strategiska verkställighetsplanen för regeringsprogrammet och valde sina spetsprojekt. Kommunikationsministeriet får ansvaret för koordineringen av de förvaltningsövergripande strategierna för intelligent teknik.

Till spetsprojekten i ministeriets förvaltningsområde hör en trafikpolitisk redogörelse som redan är under beredning. Med den trafikpolitiska redogörelsen dras riktlinjerna för de strategiska mål som omspänner valperioden och som utgör underlaget för kommande projekthelheter samt för utvecklandet av landets centrala trafiknät. Också olika budgeterings- och finansieringsmodeller för trafikinvesteringarna utreds som spetsprojekt.

Med strategierna för intelligent teknik främjas ibruktagandet av intelligenta lösningar på ett förvaltningsövergripande sätt inom alla samhällssektorer. Varje ministerium gör i början av regeringsperioden upp en strategi för intelligent teknik som inbegriper målen och styrmedlen. Kommunikationsministeriet börjar leda arbetet.