null Kommunikationsministeriet vill ha mer konkurrens inom bilbesiktningen

Kommunikationsministeriet vill ha mer konkurrens inom bilbesiktningen

Nyhet 28.01.2010 17.57 fi sv

Vid kommunikationsministeriet pågår ett utvecklingsprojekt för besiktningsverksamheten, där målet är att öka konkurrensen.

Bakom utvecklingsprojektet ligger den centraliserade strukturen och höga prisnivån i den finska besiktningsbranschen. En annan faktor i bakgrunden är direktivet för besiktningstjänster som givits för EU:s interna marknad och den dom EG-domstolen gav Portugal för att landet begränsat tillträdet till besiktningsbranschen. I Finland öppnades besiktningsbranschen stegvis för konkurrens börjande från 1994. Lagen om besiktningstillstånd för fordon har i huvudsak varit oförändrad sedan dess.

Ministeriet fortsätter utvecklingsprojektet för besiktningsverksamheten med att i stor omfattning höra representanter för branschens olika intressegrupper samt myndigheter med anknytning till ämnet, eftersom det är fråga om planer som i hög grad påverkar besiktningsbranschens struktur och företagsverksamheten inom den.

Målsättningen är att ett utkast till regeringsproposition kan skickas ut för omfattande remissbehandling i slutet av denna vår och gå till behandling i riksdagen inom detta år.