null Kommunikationsministeriets informationspaket: Coronaviruset och transportssystemet, kommunikationsnät och -tjänster

Kommunikationsministeriets informationspaket: Coronaviruset och transportssystemet, kommunikationsnät och -tjänster

Pressmeddelande 30.06.2020 13.45 fi sv en

Coronaviruset

Denna webbplats används som kommunikationsministeriets informationssida i coronavirussituationen. Sidan uppdateras kontinuerligt. Senast uppdaterad 29.6.2020.

--

Kommunikationsministeriet och förvaltningsområdet följer noga hur coronaviruset påverkar transport- och kommunikationssystemet. Åtgärderna planeras i enlighet med anvisningar från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

På Institutet för hälsa och välfärds webbplats finns central information om coronaviruset. Institutet för hälsa och välfärd ger instruktioner och uppdaterar anvisningar och material på basis av ny information.

Telefontjänsten på numret 0295 535 535 och en chattjänst ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningstjänsten svarar på frågor vardagar kl. 8–21 och lördagar kl. 9–15.

--

Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

Under sina förhandlingar söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades regeringen om en handlingsplan för en hybridstrategi för hanteringen av coronakrisen och för att gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset.

Statsrådet fattade vid sitt allmänna sammanträde onsdagen den 6 maj ett principbeslut om en plan för en hybridstrategi för hantering av coronakrisen.

--

Frågor och svar

Hur ska branschens företag stödjas?

Regeringen planerar åtgärder som ska hjälpa företag.

Hur ska kommunikationsförbindelsernas funktion tryggas när flera företag har övergått till distansarbete? Räcker kapaciteten till?

Målet är att transport- och kommunikationssystemet ska fungera så normalt som möjligt. Finlands datakommunikationsnät har en god kapacitet och resiliens. Transport- och kommunikationsverkets Cybersäkerhetscentral följer situationen och ger vid behov instruktioner.