Kommunikationsministeriets nya webbplats på svenska har öppnats

Pressmeddelande 16.03.2005 10.04 sv

Kommunikationsministeriets nya svenskspråkiga webbsidor har öppnats på adressen www.mintc.fi/svenska. I en total omarbetning har webbplatsens uppbyggnad gjorts klarare, innehållet utvidgats och layouten moderniserats.

Huvudindelningen på den nya webbplatsen är Aktuellt, Trafik och transport, Kommunikation, Ministeriet och Kontakter. Indelningen betjänar dels besökare som är intresserade av dagsaktuella frågor, dels medborgare, journalister, företag och organisationer som vill fördjupa sig i specifika ämnesområden inom trafik eller kommunikation.

De nya webbsidorna är ett led i att utveckla ministeriets kommunikation på svenska. Under år 2004 publicerades över 100 pressmeddelanden på svenska. På den nyöppnade webbplatsen presenteras också andra aktuella ärenden utförligare än förut. På webbplatsen finns nu också ministerns svar på riksdagsledamöternas skriftliga spörsmål.

Omfattande kontaktuppgifter och ett brett personregister gör det lätt att sköta ärenden vid ministeriet.


Allt fler besökare på webbplatsen

Ministeriets webbplats har under början av året haft fler besökare än förut. Enligt en användarenkät som gjordes i slutet av år 2004 besöks sidorna av specialister inom kommunikation och trafik, personer som arbetar på ministeriets förvaltningsområde och på andra håll i statsförvaltningen, andra yrkesanvändare av webbinformation, medborgare och journalister.

Mest är besökarna intresserade av aktuella frågor. Också sidorna med information om kommunikationsministeriets publikationer samt person- och kontaktuppgifter var i flitig användning.

Förnyandet av ministeriets webbplats går vidare och under detta år uppdateras sidorna också på främmande språk.


Ytterligare information:
ansvariga webbredaktören Johanna Anttila, johanna.anttila@mintc.fi, tfn (09) 160 28329

Kommentarer om webbsidorna:
webmaster@mintc.fi