Kommunikationsutskottet förordar regeringens proposition om havsforskningen

Nyhet 27.11.2008 16.51 fi sv

Riksdagens kommunikationsutskott förordar regeringens proposition om lagstiftning beträffande organiseringen av Havsforskningsinstitutets funktioner. Sex av utskottets medlemmar reserverade sig i frågan. I utskottets betänkande ingår fyra förslag till uttalanden av riksdagen.

Frågan tas nästa gång upp vid riksdagens plenum i början av december.