null Kommunikationsutskottet förordar regeringens proposition om havsforskningen

Kommunikationsutskottet förordar regeringens proposition om havsforskningen

Nyhet 27.11.2008 16.51 fi sv

Riksdagens kommunikationsutskott förordar regeringens proposition om lagstiftning beträffande organiseringen av Havsforskningsinstitutets funktioner. Sex av utskottets medlemmar reserverade sig i frågan. I utskottets betänkande ingår fyra förslag till uttalanden av riksdagen.

Frågan tas nästa gång upp vid riksdagens plenum i början av december.