Kommunikationsverket avbryter frekvensauktionen

Nyhet 04.09.2013 17.11 fi sv en

Kommunikationsverket har meddelat Kommunikationsministeriet att det avbryter auktionen av frekvensområdet 800 MHz. Verket informerar när auktionen återupptas. Minister Pia Viitanen anser att Kommunikationsverkets agerande är motiverat.

- Kommunikationspolitiskt sett är det viktigt att auktionen kan slutföras och att finländarna därmed så fort som möjligt får tillgång till allt snabbare mobila kommunikationer.