Koncessioner för televerksamhet på Åland kan sökas

Nyhet 27.06.2014 14.21 fi sv

Radiomast (Bild: Rodeo)

Statsrådet har den 27 juni 2014 förklarat regionala koncessioner för televerksamhet lediga att sökas i landskapet Åland. Samtidigt ber kommunikationsministeriet om utlåtanden om förordningen om frekvenser som gäller Åland.

Lediga att sökas är de regionala koncessionerna för televerksamhet inom frekvensområdet 800 megahertz, frekvensområdet 1800 megahertz och frekvensområdet 2,5 gigahertz. Koncessionerna är i kraft till den 31 december 2033.

Ansökningstiden för koncessionerna löper ut den 28 augusti 2014 kl. 12. Koncessionerna beviljas efter att statsrådet har stadfäst förordningsändringen.

Frekvensförordningen har skickats ut på remiss

För att kunna bevilja koncessioner krävs att förordningen om frekvenser som gäller Åland ändras. Radiolagen och självstyrelselagen för Åland kräver att de som använder frekvensområdena samt landskapsstyrelsen bereds möjlighet att bli hörda om förordningsändringen.

Propositionen med förslag till ändring av frekvenserna på Åland har skickats ut på remiss. Den utsatta tiden för utlåtandena är 15 augusti 2014.

Avsikten är att frekvensförordningen för Åland uppdateras så att den motsvarar de nationella besluten om frekvensområdena 700 MHz och 800 MHz.

Bakom övergången till nya frekvenser ligger bland annat kommunikationspolitiska programmet för elektroniska medier som godkändes 2012 och internationella avtalsändringar. På basis av dem överförs frekvenser på 700 megahertz från tv:n till trådlösa bredband.