Koncessionerna för sändning av SVT:s program är lediga att sökas

Pressmeddelande 21.11.2006 15.31 sv

Kommunikationsministeriet har förklarat koncessionerna för sändning av program från Sveriges television SVT i Finland lediga att sökas.

Man vill säkerställa att programmen från Sveriges television skall kunna ses utan avbrott när alla televisionssändningar blir digitala den 31 augusti 2007. Den kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen beslutade den 10 november om en tillfällig lösning, enligt vilken man över digitalnätet i Finland till en början förmedlar program från den sammansatta kanalen SVT Europa. SVT:s program ses till en början i södra och mellersta Finland och senare på andra håll i Finland.

Den programkoncession som nu är ledig att sökas gäller sändning av den sammansatta kanalen SVT Europa i det femte (E) markbundna digitala kanalknippet. Statsrådet beviljade i juni Digita Ab nätkoncessionen för kanalknippet. Koncessionen för att sända SVT Europa är i kraft till den 31 augusti 2010. Statsrådet kan emellertid dra in koncessionen om den eftersträvade lösningen, alltså sändning av kanalerna SVT1 och SVT2, blir möjlig tidigare än så.

I Österbotten tryggas en fortsatt sändning av Sveriges televisions kanaler SVT1 och SVT2 med hjälp av ett eget sändningsnät som byggs i Vasaregionen. De nät- och programkoncessioner som behövs är nu lediga att sökas. I samma nät kan man förmedla också andra tv-program. Koncessionerna beviljas för en tidsperiod av högst 10 år.

Ansökningstiden för koncessionerna inleddes den 21 november och avslutas den 4 december.


Ytterligare information
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 551 6601