Konsumenterna får rätt till ersättning då kommunikationstjänsten försenas eller är felaktig

Pressmeddelande 31.08.2006 13.47 sv

Användaren av en kommunikationstjänst kan i fortsättningen få ersättning om tjänsten försenas eller är felaktig. Statsrådet föreslog den 31 augusti att en revidering av kommunikationsmarknadslagen skall stadfästas.

Förändringen av kommunikationsmarknadslagen, som träder i kraft i början av mars nästa år, förbättrar konsumentens ställning som abonnent på kommunikationstjänster och klarlägger telebolagens och konsumenternas ansvar.

De nya paragraferna definierar telebolagens ansvar i situationer då kommunikationstjänsten är felaktig eller blir försenad. Konsumenten kan till exempel kräva en standardersättning om leveransen av tjänsten blir märkbart försenad från den utlovade tidpunkten eller om tjänsten inte motsvarar det som marknadsförts.

Den standardersättning som konsumenten kan kräva är 15 euro per förseningsvecka, maximalt dock 120 euro. Konsumenten är för sin del förpliktigad att meddela om förseningen eller felet till telebolaget inom en rimlig tid.

Lagen får också en bestämmelse om olaga användning av kommunikationstjänsten. I bestämmelsen definieras konsumentens ansvar till exempel i fall då en mobiltelefon har stulits eller ett modem kapats. Konsumenten svarar i fortsättningen för den olaga användningen endast i det fall han har förfarit slarvigare än normalt.

I lagen specificeras också minimiinnehållet i ett avtal om kommunikationstjänst samt telebolagets rätt att stänga en anslutning på grund av obetalda räkningar.Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817