Kontrollavgiften i kollektivtrafiken stiger till 66 euro

Pressmeddelande 01.12.2005 14.10 sv

Kontrollavgiften inom kollektivtrafiken stiger till 66 euro den 1 januari 2006. Avgiften gäller den interna kollektivtrafiken i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda, busstrafiken på SAD-området samt järnvägstrafiken i hela landet.

Senast höjdes kontrollavgiften i början av 2005. Höjningen av kontrollavgifterna ansluter sig till att priserna på färdbiljetterna stiger. Enligt lagen får kontrollavgiften vara högst 30 gånger så stor som den lägsta engångsavgiften inom busstrafiken.

Kontrollavgiften var 42 euro år 2002, under åren 2003-2004 var den 50 euro. Detta år är avgiften 60 euro.

Det var SAD, Helsingfors stad och Banförvaltningscentralen som föreslog för kommunikationsministeriet att kontrollavgiften skall höjas. Förslaget motiverades med att kontrollavgiften bör vara tillräckligt hög för att den skall förebygga resande utan biljett. Antalet resenärer utan biljett i kollektivtrafiken har varit i ökning.

Ytterligare information
regeringsrådet Tuula Ikonen, tfn (09) 160 28510 eller 040 768 1259