Körkortets giltighetstid blir kortare

Nyhet 08.05.2009 13.25 fi sv

EU:s nya körkortsdirektiv medför förändringar beträffande klasserna för finska körkort, kortens giltighetstider, förarnas åldersgränser och kortens säkerhetsnivå. Direktivet inverkar också på körundervisningen och på kostnaderna för att upprätthålla körkortet.

En arbetsgrupp tillsatt av kommunikationsministeriet överlämnade den 8 maj 2009 till ministeriet sitt förslag till ändringar av körkortslagstiftningen i enlighet med direktivet. Den direktivsenliga körkortslagstiftningen träder i kraft i januari 2013.

Ministeriets arbetsgrupp föreslår att körkort för personbil, motorcykel och moped ska vara giltiga 15 år i taget, tills personen fyller 70 år. Efter det ska körkorten förnyas med fem års mellanrum och då förutsätter förnyandet av kortet också läkarundersökning.

Alla körkort av den nuvarande modellen bör bytas till nya före år 2033. Då finns över hela Europa i bruk en enhetlig körkortsmodell med hög säkerhetsnivå.