Krista Kiuru minister med ansvar för kommunikationsfrågor

Nyhet 22.06.2011 16.59 fi sv en

Riksdagsledamot Krista Kiuru är bostads- och kommunikationsminister i Finlands nya regering. Republikens president utnämnde Kiuru till minister onsdagen den 22 juni. Som bostads- och kommunikationsminister behandlar Kiuru de ärenden på kommunikationsministeriet som hör till kommunikationspolitiska avdelningens ansvarsområde. Hennes arbetsrum finns på miljöministeriet.

Kiuru (36) hör till Finlands Socialdemokratiska Parti och hon är invald i riksdagen för andra gången från Satakunta valkrets. Kiuru är också ordförande för stadsfullmäktige i Björneborg.

I riksdagen är Kiuru medlem i stora utskottet, utrikesutskottet och lagutskottet och ordförande för Finlands delegation i Europarådet.

Kiuru är vice ordförande för Socialdemokraternas partifullmäktige, ordförande för fullmäktige för Finlands Röda Kors och ordförande för Konsumentförbundet.

Krista Kiuru är politices magister. Hon har tidigare arbetat som lärare i filosofi och uttrycksförmåga och som studiehandledare.