Lag om distribution av alternativa trafikbränslen

Nyhet 03.07.2017 14.16 fi sv

Riksdagen har godkänt regeringens proposition med förslag till lag om distribution av alternativa trafikbränslen. Syftet med lagen är att främja användningen av alternativa bränslen i trafiken för att minska trafikens beroende av fossil olja och på så sätt lindra de skadliga miljökonsekvenserna från trafiken.

Lagen är en del av genomförandet av direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och genom den främjar man uppnåendet av de mål som EU och Finland har ställt för att minska utsläppen inom transportsektorn.

Syftet med lagen är att säkerställa gemensamma tekniska definitioner på de laddnings- och tankstationer för alternativa bränslen som är tillgängliga för allmänheten. I lagen ställs det också krav på information om markeringar, priser och placering i fråga om bränslen.

Regeringen föreslår att republikens president ska stadfästa lagen om distribution av alternativa trafikbränslen så att den träder i kraft den 1 augusti 2017.

Lagen om distribution av alternativa trafikbränslen främjar uppnåendet av de mål som gäller trafiken i regeringsprogrammets projekt Bioekonomi och rena lösningar.