Lagen om alkolås vid skol- och dagvårdskörningar träder i kraft

Pressmeddelande 29.07.2011 12.52 fi sv

Användningen av alkolås vid skol- och dagvårdskörningar som beställningstrafik blir obligatorisk den 1 augusti 2011. Tvånget gäller körningar som ordnas av kommunen, samkommunen, skolan eller inrättningen och som får understöd av kommunen eller staten.

I fortsättningen kan en bil utan alkolås användas tillfälligt i högst fem dagar, till exempel på grund av reparationen av en bil med alkolås. Den som beställt körningen ska utan dröjsmål underrättas om undantaget.

Påföljden av en förseelse mot bestämmelserna om användning av alkolås är bötesstraff. Polisen ska underrätta den som beställt körningen om det finns en misstanke om en sådan förseelse. Övervakningen av alkolåsets användning kommer att ske som en del den normala trafikövervakningen.

Samtidigt med lagen om det obligatoriska alkolåset träder också lagen om godkännande av alkolås och kommunikationsministeriets förordning om användning av alkolås i kraft.

Alkolåset är en separat anordning som installeras i bilen och som hindrar att fordonet startas om alkoholhalten i förarens utandningsluft är minst 0,10 milligram alkohol per liter.

Ytterligare information:
Överinspektör Martina Törnkvist, tfn. 040 5519 697