Lagförslag: Säkerhetsbälten bör användas också i stora bussar och i alla lastbilar

Pressmeddelande 24.11.2005 16.15 sv

Regeringen föreslår att tvånget att använda säkerhetsbälte skall utvidgas till att gälla stora bussar och alla lastbilar. Alla passagerare och förare borde använda säkerhetsbälte. Dessutom skulle propositionen skärpa reglerna beträffande transporter av barn.

Regeringen godkände innehållet i lagpropositionen torsdagen den 24 november. Lagen föreslås träda i kraft den första maj 2006.

Med lagpropositionen verkställs Europaparlamentets och rådets direktiv om obligatoriskt bruk av säkerhetsbälten och skyddsanordningar för barn i alla fordon.

Direktivet om säkerhetsbälten förutsätter att passagerare och förare bör använda säkerhetsbälte alltid då ett sådant finns installerat i fordonet. Numera bör säkerhetsbälte finnas vid alla framåt- och bakåtriktade säten i alla nya person-, paket- och lastbilar samt bussar. Ett undantag är stadsbussar där det också finns ståplatser.

Barn kortare än 135 cm skulle i person-, paket- och lastbilar vara tvungna att använda en skyddsanordning som bestäms av barnets vikt. Skyddsanordningen kan exempelvis vara en barnstol eller en upphöjd dyna och säkerhetsbälte. Om skyddsanordning saknas bör barnet sitta någon annanstans än i framsätet. Barn under tre år skulle överhuvudtaget inte få transporteras i bilar som saknar skyddsanordningar.

Ett undantag i fråga om transport av mindre barn skulle vara taxibilar, med vilka också barn under tre år skulle få åka med fastspänt säkerhetsbälte i baksätet.

Ytterligare information:
överinspektör Janne Mänttäri, tfn (09) 160 28569 eller 0400 693 544