null Lagreformen tryggar tillgången till posttjänster i hela Finland

Lagreformen tryggar tillgången till posttjänster i hela Finland

Pressmeddelande 26.01.2017 13.50 fi sv

Postregleringen reformeras så att skyldigheterna att dela ut och samla in de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna samt kraven på befordringstiderna för brev blir flexiblare. I och med lagändringen kan nya servicekoncept på marknadsvillkor möjliggöras och de möjligheter som digitaliseringen medför utnyttjas inom postutdelningen.

Regeringen lämnade propositionen om transportbalken till riksdagen den 26 januari.

Lagreformen gäller de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna och som avses i den gällande postlagen, dvs. brev- eller paketförsändelser som är försedda med frimärke och väger mindre än 2 kg. När det gäller de brev som räknas höra till de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna tar finländarna årligen emot ca 40 brev per hushåll.

I och med lagreformen ska man i de områden som inte har ett nät för utdelning av tidningar, dvs. morgondistribution, fortsätta med utdelning fem dagar i veckan. Tack vare detta är det möjligt att fortsätta som förut med femdagarsutdelningen även i glesbygden. Utdelningen i glesbygdsområden föreslås bli genomförd via ett upphandlingsförfarande som ska ordnas av tillhandahållaren av de samhällsomfattande tjänsterna.

I tätortsområdena finns det andra alternativa utdelningsnät än det utdelningsnät som erbjuds av tillhandahållaren av samhällsomfattande tjänster, och därför är det inte ändamålsenligt att på lagnivå bestämma att dessa områden ska ha femdagarsutdelning. Befordringstiderna för de brev som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna blir flexiblare i hela landet.

I lagförslaget föreslås det att man i fortsättningen ska tillåta en rimlig marginal vid prissättningen av de produkter som ingår i de samhällsomfattande tjänsterna. Rätten att göra undantag från kraven på utdelningsfrekvensen i svårtillgängliga områden blir flexiblare. Uppgifterna i postnummer- och adressregistersystemet öppnas så att det blir lättare att utnyttja dem.

I höghus blir det genom beslut av husbolaget möjligt att övergå till utdelning till fastighetsboxar. I propositionen föreslås också att synskadade ska ha rätt att skicka försändelser med punktskrift avgiftsfritt.

Reformen av postlagen är uppdelad i två faser. Under den första fasen slopade man de koncessioner som har beviljats enligt postlagen och ersatte dem med plikten att göra anmälan till Kommunikationsverket.

Genom den nya postlagen främjas de mål om främjande av digitaliseringen och avvecklande av normer som ingår i regeringsprogrammet. Propositionen stöder även det mål i regeringsprogrammet som gäller reformen av de offentligt understödda persontransporterna, som ska ge en besparing på tio procent redan från och med 2017.

Den nya postlagen avses träda i kraft den 1 juni 2017.

Minister Berner: Reformen av postlagen är en del av en större helhet

Kommunikationsminister Anne Berner anser att reformen av postlagen är nödvändig.

- Våra liv präglas av ständiga förändringar, och reformer behövs inom alla områden i samhället. Mängden post som delas ut har minskat och förändringen i affärsmiljön innebär att det behövs flexibilitet och effektivitet inom postverksamheten. För att kunna trygga tillgången till posttjänster i hela landet behövs det fiffiga lösningar, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Reformen av postlagen är en del av totalreformen av lagstiftningen om person-, post- och varutransporter.

- Reformen av postlagen stöder kombinerandet av transporter, som redan är under behandling i riksdagen och som möjliggörs genom transportbalken, fortsätter Berner.

Ytterligare information:

Olli-Pekka Rantala, överdirektör, tfn 050 344 3400, förnamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @op_rantala

och Sabina Lindström, direktör för enheten för grundläggande tjänster, tfn 040 527 6103, fornamn.efternamn@lvm.fi, Twitter @LindstromSabina