null Lagstiftningen om lotsning till bedömning hos justitiekanslern

Lagstiftningen om lotsning till bedömning hos justitiekanslern

Pressmeddelande 27.09.2007 13.54 sv

Kommunikationsministeriet anser i ett utlåtande som ministeriet skickat till justitiekanslern att utgångspunkten i den nuvarande lotsningslagen att lotsning är statens offentliga serviceuppdrag som sköts av Lotsverket.

I sitt utlåtande ber kommunikationsministeriet justitiekanslersämbetet att sköta ärendet i brådskande ordning.

- Det är skäl att invänta justitiekanslerns ståndpunkt i ärendet, eftersom man hunnit framföra motstridiga tolkningar av avsikten med lagen. Eventuella behov att förändra lagen kan vi bedöma när fått justitiekanslerns ståndpunkt, säger trafikminister Anu Vehviläinen.

Justitiekanslersämbetet bad den 30 augusti kommunikationsministeriet om ett utlåtande beträffande lagligheten i den verksamhet som ett privat lotsningsföretag, Baltic Pilot Ltd inlett i Raumo. Lotsförbundet hade klagat hos justitiekanslern och bett att saken utreds.
Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742