Lagutkast om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem på remiss

Pressmeddelande 14.05.2021 12.50 fi sv en

Motorväg, stor korsning (Photo: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet har skickat ett lagutkast om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem på remiss. Lagutkastet gäller ändringar i det europeiska vägtullsystemet, och det varken förpliktar eller leder till att vägtullar införs i Finland.

Genom lagen genomförs i Finland Europaparlamentets och rådets nya direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullsystem och informationsutbyte om underlåtenhet att betala vägavgifter. De EU-rättsakter som Finland har satt i kraft 2014 upphävdes 2019.

Direktivet gäller huvudsakligen den tekniska driftskompabiliteten mellan elektroniska vägtullar, och det förpliktar inte till att införa vägtullar i Finland. Det lagutkast som har sänts på remiss innebär inte heller att vägtullar införs i Finland.

Lagutkastet om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem förverkligar inte skrivningen i regeringsprogrammet om en lag som möjliggör trängselavgifter, utan finansministeriet svarar för beredningen av lagen i fråga.

Vad händer härnäst?

Lagutkastet om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem sändes på remiss den 12 maj 2021. Remisstiden går ut den 11 juni 2021.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på www.utlåtande.fi eller via e-post till kirjaamo@lvm.fi.

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Mer information:

Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, överinspektör, tfn 050 307 4177

Saara Reinimäki, enhetsdirektör, tfn 050 303 3065, Twitter: @saarare