null Länen får anslag på 42,3 miljoner euro för kollektivtrafik

Länen får anslag på 42,3 miljoner euro för kollektivtrafik

Pressmeddelande 12.02.2009 15.29 fi sv

Länen tilldelas i år anslag på 42,3 miljoner euro för inköp och utveckling av tjänster inom kollektivtrafiken samt för nedsättning av biljettpriserna.

Av anslagen används 28,3 miljoner euro för finansiering av regional och lokal trafik. För nedsättning av priserna på stads- och regionbiljetter anvisas 12,7 miljoner euro och för utvecklingsprojekt 1,3 miljoner euro.

För kommunikationsministeriets bruk lämnas 2 miljoner euro. Pengarna kan användas för att utveckla kollektivtrafiken eller senare fördelas till länsstyrelserna.

Statsrådet beslutade om länens anslagskvoter den 12 februari.

Länsstyrelsen för Södra Finlands län tilldelades en kvot på 10,8 miljoner, Västra Finlands län 14,8 miljoner, Östra Finlands län 8,9 miljoner, Uleåborgs län 4,9 miljoner och länsstyrelsen för Lapplands län 2,8 miljoner euro.

Dessutom har länsstyrelserna till sitt förfogande obundna anslag som överförts från tidigare år på omkring 2,6 miljoner euro. Länsstyrelserna har sålunda i år till sitt förfogande totalt 44,9 miljoner euro.

Genom inköp av regional trafik och stöd till lokaltrafiken tryggar man bastjänsterna inom kollektivtrafiken. Med de statliga stöden för nedsättning av biljettpriserna gör man dessutom kollektivtrafiken mer lockande och ökar dess andel av de dagliga resorna till arbetsplatsen.

Med anslagen för utveckling finansierar länsstyrelserna utveckling och planering av den regionala och lokala kollektivtrafiken. Tyngdpunkterna ligger bland annat på att starta servicelinjer och anropsstödd kollektivtrafik samt på planer för kollektivtrafiken.

Ytterligare information
överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261
överinspektör Merja Nikkinen, tfn (09) 160 28555 eller 040 779 8821