Lastbilsförarnas krav på yrkesbehörighet träder i kraft den 10 september

Pressmeddelande 08.09.2009 17.26 fi sv

Att köra lastbil förutsätter i fortsättningen att man förutom körkortsundervisning genomgått undervisning för yrkeskompetens och att man deltagit i regelbundet återkommande fortbildning. Också kraven på körkortsundervisningen för lastbil förändras.

Ändringarna träder i kraft den 10 september. Utbildningen för grundläggande yrkeskompetens gäller rätten att köra lastbil för dem som får den efter 10.9.2009. Fortbildningen gäller också de lastbilskörkort som redan är i kraft.

Utbildningen för yrkeskompetens berättigar till att köra alla slags lastbilar eller fordonskombinationer dragna av lastbil, under förutsättningen att föraren har körrätt och körkort för motsvarande klass av fordon eller fordonskombination.

En person som genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens i sin fulla längd kan som 18-åring avlägga körkort av klass C och därefter arbeta som yrkesförare. I undervisningen som omfattar 280 timmar ingår teori- och körundervisning.

Vid sidan av den grundläggande yrkesutbildningen har man infört en försnabbad utbildning för grundläggande yrkeskompetens, där man av föraren förutsätter 21 års ålder. Den försnabbade undervisningen för yrkeskompetens omfattar 140 timmar.

Åldersgränserna för körkorten förblir än så länge oförändrade. År 2013 stiger minimiåldern till 21 år för den som vill avlägga endast körkort av klass C. För den som genomgått utbildning för grundläggande yrkeskompetens förblir minimiåldern 18 år.

Fortbildning som upprätthåller yrkeskompetensen blir obligatorisk för alla de förare som vill behålla rätten till kommersiella godstransporter. Fortbildningen omfattar 35 timmar och man bör delta i den med fem års mellanrum.

Mängden körundervisning som behövs för att få körrätt för lastbil höjs från den 10 september till tio timmar.

De ändringar som gäller bussförare trädde i kraft den 10 september 2008.

Tillsynen över de utbildningscenter som erbjuder utbildning för grundläggande yrkeskompetens och fortbildning är en del av Fordonsförvaltningscentralens (AKE) verksamhet. Närmare information om utbildningen för yrkeskompetens finns på AKE:s webbplats på adressen www.ake.fi samt på Utbildningsstyrelsens webbplats www.oph.fi.

Ytterligare information:
regeringsrådet Eija Maunu, tfn (09) 160 28571 eller 040 716 4140