Lättnader som gäller transport av taxfree-produkter i vätskeform skjuts upp

Pressmeddelande 03.05.2011 17.43 fi sv en

Transferresenärer som flyger in i EU och tar med sig över 100 ml vätskeformiga taxfree-produkter måste transportera dem i flygplanets lastrum. Behållare som rymmer högst 100 ml vätska kan fortsättningsvis fraktas som handbagage.

EU hade tidigare beslutat att från och med den 29 april får även transferresenärer som kommer från länder utanför EU efter avklarad säkerhetskontroll medföra taxfree-vätskor som handbagage på anslutningsflyg. Kommissionen har den 29 april anvisat medlemsstaterna att tills vidare avstå från att avlägsna de restriktioner som gäller transport av taxfree-varor i vätskeform.

Kommunikationsministeriet har den 29 april bestämt att de restriktioner som gäller transport av taxfree-vätskor ska återinföras utan dröjsmål på flygplatserna i Finland. Beslutet motiveras med hänvisning till EU-anvisningen.

Ett flertal EU-medlemsstater har valt att hålla kvar begränsningarna. Enligt EU-kommissionen skulle en inkonsekvent praxis orsaka förvirring på flygplatserna i Europa. Kommissionen följer upp situationen tillsammans med medlemsstaterna. Även USA deltar i lägesbedömningen.

EU siktar fortfarande på att alla restriktioner som gäller transport av vätskor i handbagaget ska avskaffas till 2013. Förbudet att ta med sig vätskor i handbagaget infördes 2006. Avsikten är att övergå från transportförbud till säkerhetskontroll av vätskor.

Resenärer som köpt produkter i vätskeform på en flygplats i EU eller ombord på EU-bolagens flygplan får även framöver ha varorna i handbagaget på anslutningsflyg.

Ytterligare information:

Kommunikationsministeriet
överdirektör Minna Kivimäki, tfn 040 754 9871

Trafiksäkerhetsverket Trafi
chef vid enheten för luftfartsskydd Auli Kankkunen, tfn 020 618 6074, 040 162 4589