Tillbaka

Lindén: Det bör bli lättare att logga in på elektroniska tjänster

Lindén: Det bör bli lättare att logga in på elektroniska tjänster

Pressmeddelande 06.03.2008 15.10 sv

För kunden bör det vara enkelt att logga in på elektroniska tjänster. I det idealiska fallet skulle en person kunna logga in med samma användaridentifikation på så många tjänster som möjligt som kräver pålitlig identifiering. Sådana tjänster är till exempel nätbanken och myndigheternas elektroniska tjänster.

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att skillnaderna mellan de identifieringssystem som används i dag och det faktum att systemen är inkompatibla gör utbredningen av tjänsterna på nätet långsammare. Den olägenheten bör rättas till då man vill främja informationssamhället.

Lindén talade om identifiering vid FiCom rf:s seminarium i Helsingfors den 6 mars.

Tjänster som kräver så kallad stark identifiering förutsätter att åtminstone två villkor fylls samtidigt. Sådana är bl.a. utbytbara förteckningar på lösenord och en kod som användaren känner till. Till de enklaste hör tjänster som fungerar med en användarkod och ett lösenord som kunden själv väljer, men de har den svagaste säkerhetsnivån.

Eftersom de säkraste metoderna förorsakar kostnader, bör man enligt Lindén söka en mellanform mellan stark och svag identifiering, där man i mån av möjlighet kunde kombinera den svaga identifieringens kostnadsfrihet och den starkas skyddsnivå.

- Framför allt bör man komma ihåg användarens synvinkel då metoderna utvecklas. Konsumenterna har upptäckt att bankernas identifikation är lätt att använda. Därför lönar det sig inte att skyndsamt presentera några radikala uppfinningar, utan identifieringen bör utvecklas utgående från användarvanorna, betonade Lindén.

Lindén tror att användningen av elektroniska tjänster med mobiltelefon klart kommer att öka.

- Nu är det tid att få fram konkreta modeller för hur mobilidentifieringen kan organiseras effektivare, betonade Lindén. Hon lovade politiska beslut om de mobilidentifikationsmetoder som ska tas i bruk i Finland redan i år.


Ytterligare information
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822