null Lindén förlänger med lagändring programkoncessionerna till 2016

Lindén förlänger med lagändring programkoncessionerna till 2016

Pressmeddelande 21.01.2009 14.32 fi sv en

Kommunikationsminister Suvi Lindén har beslutat att med en lagändring göra det möjligt att förlänga programkoncessionerna för televisionens kanalknippen B och C till slutet av augusti 2016. Dessutom förklaras helt nya koncessioner i E- och F-knippena lediga att sökas.

Beslutet innebär att MTV Oy, Subtv Oy, Sanoma Television Oy, Suomen Urheilutelevisio Oy, C More Entertainment Finland Oy, TV5 Finland Oy, The Walt Disney Company Ltd och Åbo Kabeltelevision Ab med statsrådets beslut kan få tillstånd att fortsätta televisionsverksamheten utan att koncessionerna på nytt förklaras lediga att sökas.

Lindén meddelade om sitt beslut vid seminariet Viestintäfoorumi, som hölls den 21 januari. Propositionen om en ändring av televisions- och radiolagen överlämnas troligen till riksdagen i slutet av våren.

Programkoncessionernas giltighetstid upphör i augusti 2010 och den nuvarande lagstiftningen godkänner inte programkoncessionsperioder som är längre än tio år. De nuvarande koncessionerna har varit i kraft den längsta tiden lagen tillåter.

Kommunikationsministern motiverar sitt beslut om programkoncessionerna med att en förlängning av tiden är skälig både ur konsumenternas och televisionsaktörernas synvinkel.

De nätkoncessioner som förklaras lediga att sökas för kanalknippena A, B och C baserar sig på de nuvarande sändningsstandarderna och beviljas till 2016. Konsumenterna kan lita på att de mottagare de skaffat fungerar åtminstone till år 2017, påpekar Lindén.

- Grunderna för nätkoncessionerna förändras inte, eftersom det gått en så kort tid sedan övergången till digital teknik. År 2016 granskas situationen för både nät- och programkoncessionerna på nytt.

- Televisionsverksamheten lever i en brytningstid både hos oss och på andra håll. Användningsvanorna beträffande televisionen förändras och tekniken erbjuder nya möjligheter. Koncessionspolitiken bör bedömas som en helhet i förhållande till de här förändringarna, beskriver Lindén.

Som motvikt till den förlängda perioden för de nuvarande koncessionsinnehavarna vill kommunikationsminister Lindén öka programutbudet genom att förklara nya koncessioner lediga att sökas. Sändningskapacitet finns för närvarande i det nuvarande E-kanalknippet.

Dessutom tas före slutet av 2010 i bruk ett helt nytt sjätte sändningsnät, det så kallade F-kanalknippet. Koncessionerna för det beviljas teknologineutralt endera för mobil eller för vanlig markbunden programdistribution.

- Möjligheten att ansöka om koncessioner i det lediga E-kanalknippet eller i det nya F-kanalknippet öppnar möjligheter också för nya aktörer att komma in på marknaden. Också mobiltelevision kan komma i fråga. Jag tror att ökningen av distributionsalternativ och utbud är ägnad att förnya den finländska televisionsmarknaden och förstärka den finländska innehållsproduktionen, konstaterar Lindén.

Ytterligare information:

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn 0400 500 822