Lindén: Kommunikationsverket bör svara för informationssäkerheten inom offentliga förvaltningen

Pressmeddelande 08.02.2011 12.36 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén föreslår att ansvaret för informationssäkerheten inom statsförvaltningen ska koncentreras till Kommunikationsverket. Dessutom behövs informationsteknisk övervakning dygnet runt för att säkra myndigheternas nät. Enligt Lindén tillfaller också övervakningen naturligt Kommunikationsverket.

Sin åsikt framförde Lindén på konferensen Informationssäkerhet 2011 i Helsingfors den 8 februari.

I Finland styrs informationssäkerheten inom statsförvaltningen decentraliserat så att varje del av den offentliga sektorn själv svarar för sin informationsförvaltning och dess säkerhet.

- Modellen lämpar sig inte längre för nuvarande, för att inte tala om framtida, behov. Det är dags att med hjälp av målmedveten koncernstyrning avskaffa överlappande och ineffektiva funktioner inom den offentliga sektorns informationsförvaltning, säger Lindén.

Informationssäkerheten måste beaktas redan i planeringen av elektroniska tjänster och när myndigheterna erbjuder sina traditionella tjänster också på nätet.

Ju mer myndigheterna gör sina offentliga tjänster tillgängliga för medborgarna på Internet, desto viktigare är det att informationsnäten och -tjänsterna fungerar säkert och störningsfritt.

- Att tillförlitligt förvalta e-tjänsterna och att trygga kontinuiteten i myndighetsverksamheten i den digitala miljön kräver också att staten bättre än hittills garderar sig mot kränkningar av informationssäkerheten och attacker mot informationssystem.

Som ett exempel på detta nämner Lindén möjligheten att så snabbt som möjligt starta en högklassig och funktionssäker informationsteknisk övervakning dygnet runt. En kontinuerlig övervakning skulle göra det möjligt att effektivt upptäcka eventuella hot mot informationssystemen och att omedelbart åtgärda kränkningar av informationssäkerheten på det sätt som situationen i fråga kräver.

För företag har en motsvarande tjänst redan funnits i flera år tack vare den nationella CERT-FI-gruppen i regi av Kommunikationsverket. Enligt deltagarna har CERT-FI-verksamheten varit ett oersättligt verktyg för att säkerställa informationssäkerheten i finska företag.

- Samma spetskompetens behövs nu inom statsförvaltningen. Det faller sig naturligt att Kommunikationsverket också har hand om övervakningen av offentliga e-tjänster, anser Lindén.

Ytterligare information:

konsultative tjänstemannen Timo Kievari, tfn 09 160 28620, 040 059 3706
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324