null Lindén nöjd med TeliaSoneras beslut om fasta telefonnät

Lindén nöjd med TeliaSoneras beslut om fasta telefonnät

Nyhet 27.11.2008 16.06 sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén är nöjd med TeliaSoneras meddelande den 26 november, enligt vilket bolaget på nytt överväger sina åtgärder om att riva de fasta telefonnäten och binder sig till regeringens bredbandsprojekt. Bolaget meddelade också att det förbättrar hörbarheten i sina mobila kommunikationsnät.

TeliaSonera meddelade i februari detta år 53 000 hushåll om sina planer att frångå de fasta telefonnäten på vidsträckta områden. På Lindéns anmodan har bolaget nu beslutat att skjuta upp tidtabellen för tillbakadragandet och preciserar vissa detaljer som ansluter sig till teknikskiftet. De omedelbara åtgärderna gäller i fortsättningen endast 3 500 telefonabonnenter.

- Jag är glad att TeliaSonera har tagit mitt budskap på allvar. Nu kan de allra flesta av de hushåll som varit under hot om att förlora sin fasta linje i lugn och ro överväga olika alternativa kommunikationstjänster, om sådana står till buds.

Lindén anser att det är bra att bolaget går in för att betala kännbara ersättningar också till de hushåll som frivilligt övergår till att använda trådlösa förbindelser. Kommunikationsministern upprepar emellertid sitt tidigare krav om att TeliaSonera på platsen bör försäkra sig om att den nya tekniken fungerar på samma sätt som den gamla.