Lindén: Offren för identitetsstöld bör få bättre skydd

Nyhet 09.09.2010 17.13 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att lagen bättre än för närvarande bör skydda dem som blivit utsatta för elektronisk identitetsstöld.

Det här innebär bland annat att polisen bör ha både sakkunnighet och de medel som behövs för att hindra identitetsstölder. En kriminalisering av identitetsstöld skulle förbättra rättsskyddet för dem som blivit utsatta för stöld.

- Även om man kan göra sig skyldig till brott som t.ex. bedrägeri eller ärekränkning då man lagstridigt använder någon annans personuppgifter, så är enbart identitetsstöld inte något brott i Finland. Sålunda kan en person exempelvis på Facebook uppträda som någon annan, utan att den andra personen och hans eller hennes närstående är medvetna om det, beskriver Lindén.

Lindén tog upp frågan den 8 september vid ett seminarium om Europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet ENISA.