Lindén om bredbandsstödet: Nödvändigt att beakta kommunernas situation och ekonomi

Pressmeddelande 24.09.2009 15.38 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att det är nödvändigt att man beaktar kommunernas olika ekonomiska situation då man beviljar byggnadsstöd för bredbandsnät. Regeringen föreslår att kommunernas lägsta andel egenfinansiering ska vara åtta procent.

- Regeringen har förbundit sig till att bredbandsnätet byggs ut så att det når alla, oberoende av deras boningsort. De villkor för bredbandsstödet som nu definierats gör det möjligt för kommuner som befinner sig under mycket olika omständigheter att delta i projekten, säger Lindén.

Lindén konstaterar att bredbandsprojekten har en sysselsättande och stimulerande effekt. Dessutom förbättras produktiviteten då det blir vanligare att man sköter ärenden elektroniskt. Också Finlands konkurrenskraft förutsätter snabba och pålitliga bredbandsförbindelser.

I regeringens proposition är kommunernas finansieringsandel indelad i tre klasser: 33, 22 eller 8 procent. Finansieringsnivån definieras skilt för varje kommun.

- Med finansieringsandelen i tre steg vill vi säkra att alla kommuner har en möjlighet att delta i informationsnätsprojekten. Det här är viktigt bland annat för att de elektroniska tjänsterna bör vara tillgängliga för så många medborgare som möjligt, oberoende av boningsort, säger Lindén.

Målet med stödet är att också i glesbygdsområden skapa snabba och pålitliga bredbandsförbindelser, med vilka man kan främja landsbygdens näringar, jordbruket, enskilda användares distansarbete och till exempel hälsovård på distans.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324