Lindén om förslaget till postlag: Konsumentens ställning är tryggad

Pressmeddelande 21.10.2010 18.07 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att förslaget till postlag då lagen genomförs tryggar en jämlik postservice för konsumenterna i hela landet.

- Kunderna får också i fortsättningen posttjänsterna på samma sätt både på landet och i staden. Också i fortsättningen delas posten ut fem dagar i veckan. Breven har en enhetlig postavgift och hembärningsservicen för åldringar och rörelsehämmade tryggas i lag, konstaterar Lindén.

Lagförslaget ändrar inte på postlådornas placering och utdelningen i lägenheternas postluckor i höghus blir kvar. Postens verksamhetsställen bör ligga på rimligt avstånd.

- I fortsättningen kan postens verksamhetsställe också vara rörligt, så att servicen kommer närmare kunden. Dessutom är målsättningen i lagen att verksamhetsställena placeras där kunderna också annars uträttar ärenden, säger Lindén.

Lindén påminner att för postverksamheten innebär det ökande bruket av elektronisk kommunikation och den minskande mängden papperspost en mer betydande förändring än lagförslaget.

- För den traditionella postverksamheten innebär det här utmaningar och nya möjligheter. Därför måste det företag som delar ut post i sista hand få understöd genom offentliga medel och av andra postföretag om det ekonomiskt blir oskäligt tungt att erbjuda de samhällsomfattande tjänsterna. Det här har också beaktats i lagförslaget, konstaterar Lindén.

Ytterligare information
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn 09 160 28324