null Lindén tillsatte arbetsgrupp för att förnya finansieringen av Rundradion

Lindén tillsatte arbetsgrupp för att förnya finansieringen av Rundradion

Pressmeddelande 12.02.2008 15.48 sv

En parlamentarisk arbetsgrupp ska utreda alternativ för finansiering av Rundradion. Arbetsgruppen ska definiera public service-verksamhetens uppgift och fundera över sätt att trygga verksamhetsförutsättningarna för den.

Av arbetsgruppen förväntas också en bedömning av hur public service-tjänstens omfattning och finansiering inverkar på kommunikationsmarknaden. Gruppen funderar också över vilken betydelse den offentliga radio- och televisionsverksamheten har som främjare av finländsk innehållsproduktion.

Gruppen som tillsatts av kommunikationsminister Suvi Lindén ska få sitt förslag klart före utgången av detta år.

Enligt Lindén har övergången till digital teknik visat att det nuvarande systemet med televisionsavgifter har sina svagheter, även om det har ansetts vara relativt stabilt. Man bör fördomsfritt söka en ny modell.

- Nu är den rätta tidpunkten att göra en bedömning av hur framtiden ser ut och göra de förändringar som behövs i finansieringsmodellen för Rundradion. Alla alternativ kan komma i fråga, inklusive televisionsavgiften. Utgångspunkten får ändå inte vara att man bara bättrar på den gamla modellen. Jag anser ändå att arbetsgruppen kan lägga åt sidan alternativet att finansiera Rundradion med reklam, konstaterar Lindén.

Den parlamentariska arbetsgruppen leds av riksdagsledamot Mika Lintilä (c), som vice ordförande fungerar riksdagsledamöterna Tarja Filatov (sdp) och Jari Koskinen (saml).

Medlemmar i gruppen är riksdagsledamöterna Bjarne Kallis (kd), Martti Korhonen (vf), Anni Sinnemäki (gröna), Raimo Vistbacka (sannf) och Ulla-Maj Wideroos (sfp). Vidare hör till arbetsgruppen överdirektör Liisa Ero från kommunikationsministeriet, verkställande direktör Kari Väisänen från Taloudellinen Tiedotustoimisto och doktorn i samhällsvetenskaper Juhani Wiio.

Sekreterare för arbetsgruppen är juris kandidat Jussi Tunturi.


Ytterligare information
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822