Logistikforum förbättrar Finlands logistiska beredskap

Pressmeddelande 14.05.2008 13.59 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt ett logistikforum, vars uppgift bland annat är att styra beredningen av en logistikstrategi samt av ett näringspolitiskt program som omfattar alla transportformer

Målsättningen är att förbättra Finlands logistiska konkurrenskraft och att sänka näringslivets kostnader för logistiken i hela landet.

Forumet följer upp EU:s logistikpolitik och verkar för att minska det logistiska systemets klimatinverkan. Dessutom har det i uppdrag att främja logistikmarknadens funktion och främja forskningen på området.

Forumet utlovar rundabordsdiskussioner om till exempel Finlands konkurrenskraft, prissättningen i transportsektorn, flaskhalsar i logistiken, regelverkets effekt, intelligent trafik och frågor om kör- och vilotider.

Att forumet ska grundas har man enats om i regeringsprogrammet och det fortsätter sin verksamhet till juni 2011. Ordförande för forumet är överdirektör Juhani Tervala från kommunikationsministeriet. Forumet har omkring trettio medlemmar, som heltäckande representerar Finlands logistikbransch.


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 16028 482, 050 5527260
överingenjör Jari Gröhn, tfn (09) 16028 501, 040 5816787