null Lotsens farledskännedom kan påvisas i fartygssimulator

Lotsens farledskännedom kan påvisas i fartygssimulator

Pressmeddelande 04.02.2021 13.45 fi sv en

(Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock)

Lotsarna kan påvisa sin farledskännedom helt och hållet genom fartygssimulatorträning när det är fråga om förnyande av styrsedel för lots och linjelotsbrev.

Statsrådet utfärdade en förordning om detta den 4 februari 2021. Förordningen är tillfällig och gäller 8.2–30.6.2021.

Det kan vara nödvändigt att genomföra träningsfärder i fartygssimulator till exempel om normala lotsnings- och träningsfärder, som nu under covid-19-epidemin, inte kan genomföras på grund av minskad farledstrafik, begränsningar som hänför sig till upprätthållandet av hälsosäkerheten eller på grund av någon annan tvingande orsak som hänför sig till epidemin.

Ytterligare information

Irja Vesanen-Nikitin, regeringsråd, tfn 040 544 9673

Katja Peltola, överinspektör, tfn 050 530 2175