null Lotsningslagen förtydligas

Lotsningslagen förtydligas

Pressmeddelande 29.11.2007 12.17 sv

Kommunikationsministeriet tillsätter en arbetsgrupp för att utvärdera behovet av att ändra bestämmelserna i lotsningslagen.

Justitiekanslern sände ministeriet den 28 november ett utlåtande om lagstiftningen om lotsning. Enligt justitiekanslern är det skäl att överväga om lotsningslagen bör ses över för att lagstiftarens avsikt tydligare skulle framgå av den. Den arbetsgrupp som ministeriet tillsätter ska undersöka på vilket sätt bestämmelserna i lagen borde förtydligas.

Enligt justitiekanslern ger en helhetsgranskning av den nuvarande lotsningslagen vid handen att lagstiftaren har haft för avsikt att avgränsa lotsningsverksamheten så att den bedrivs endast av Lotsverket. Den oklara situation som olika tolkningar av lagen har lett till kan enligt justitiekanslern inte anses vara tillfredsställande med tanke på myndighetsverksamhetens trovärdighet.Ytterligare information:

överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
trafikrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474 eller 040 837 8794