null Mängden repriser ökade i det finländska tv-utbudet

Mängden repriser ökade i det finländska tv-utbudet

Pressmeddelande 22.01.2009 15.37 fi sv

Många finländska tv-kanaler erbjuder allt fler programrepriser. Av utbudet i TV1, TV2, MTV3 och Fyran är litet över en tredjedel repriser, av programmen i Subtv och FST cirka 40 procent och av utbudet i JIM omkring hälften.

Det här framgår ur utredningen Finländskt televisionsutbud 2007, som kommunikationsministeriet låter göra årligen. I den undersöktes utbudet och mångsidigheten på 11 televisionskanaler.

De finländska tv-kanalernas utbud är fortfarande mångsidigt, även om trenden är nedåtgående. Public service-kanalernas program var mångsidigare, medan de kommersiella kanalernas utbud igen var något smalare än under det föregående året då undersökningen gjordes. Vid granskningen av de enskilda kanalerna klarade sig TV2 och FST5 bäst. De följdes av MTV3 och TV1.

YLE Teema hade ökat antalet premiärer till över 70 procent, då andelen föregående år var hälften av kanalens programutbud. Av Sportkanalens program baserade sig 90 procent på premiärer. Trots det utgjorde repriserna omkring en tredjedel av hela tv-utbudet.

Av programtyperna är underhållningen fortsättningsvis störst med en andel på en fjärdedel. Andelen underhållning ökas av Voice-kanalen, som är specialiserad på musikunderhållning. Också på YLE har mängden underhållning ökat. Näst mest programtid får utländsk fiktion med en andel på 17 procent. Sportens andel av hela utbudet var 14 procent och faktaprogrammens andel 10 procent.

Av hela programutbudet under 2007 var 60 procent av inhemsk produktion. Mängden inhemska program på YLE hade emellertid sjunkit. Mest inhemska program erbjöds inom underhållning och sport.

I rapporten granskades nu också MTV Media och Fyran media som egna "kanalfamiljer". Av MTV Medias utbud var drygt en fjärdedel informativt. Av Fyrans programutbud var hela 44 procent olika slag av underhållande dokumentärer och livsstilsprogram. Av MTV Medias utbud var hälften av nordamerikanskt ursprung och av Fyran medias utbud hela 70 procent.

Andelen program i form av serier av hela utbudet var såsom under tidigare år cirka 80 procent. Andelen formatprogram ökade i tv-utbudet. Till skillnad från de senaste åren kunde man se den här trenden också i YLEs utbud.

Kanalerna sände totalt cirka 144 timmar program per dygn, vilket var över 14 timmar mer än under föregående år. YLEs andel av programtiden var 54 timmar. Annat program, så som nyhetsfönster, chattar och mobilspel visades 100 timmar dagligen.

Med i undersökningen var TV1, TV2, FST5, YLE Teema, YLE24/Extra, MTV3, Subtv, Fyran, JIM, Sportkanalen och The Voice. Undersökningen har gjorts sedan år 2000.

Ytterligare information:
forskare Pauliina Lehtinen, tfn 040 5774 278