Markku Mylly blir direktör för EMSA

Pressmeddelande 12.06.2012 13.18 fi sv en

Verksamhetsdirektören för Finlands hamnförbund, Sjöfartsverkets tidigare generaldirektör Markku Mylly (61) har valts till ny generaldirektör för Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) den 8 juni 2012. Generaldirektörens tjänsteperiod är fem år.

- Detta är första gången en finländare har valts till generaldirektör för ett ämbetsverk inom trafikbranschen i EU. Jag ser detta som ett bevis på att vi är värda förtroendet, gratulerar trafikminister Merja Kyllönen Markku Mylly.

EMSA:s styrelse utnämner generaldirektören med fyrafemtedels röstmajoritet. Varje medlemsstat i EU har en röst i styrelsen och kommissionen har fyra röster. Finlands representant i styrelsen är överdirektör Tuomas Routa vid Trafiksäkerhetsverket Trafi (suppleant är regeringsrådet Anna Sotaniemi vid kommunikationsministeriet). Styrelsens ordförande är belgiern Frans Van Rompuy.

Europeiska sjösäkerhetsbyråns (EMSA) uppgift är att hjälpa EU:s medlemsstater och kommissionen att främja sjösäkerheten, minska sjöolyckorna och förebygga föroreningen av havet från fartyg. Dessutom hjälper EMSA medlemsstaterna att tillämpa EU-lagstiftningen på ett enhetligt sätt och stöder kommissionen i övervakningen av tillämpningen av lagstiftningen.

Byråns huvudkontor ligger i Lissabon och har cirka 200 anställda. Dess budget är cirka 55 miljoner euro.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 0295 34 2367
Anna Sotaniemi, regeringsråd, tfn 0295 34 2491