Medaljer för förtjänster i motorfordonstrafiken

Pressmeddelande 03.05.2013 16.08 fi sv

Kanslichef Harri Pursiainen delade den 3 maj 2013 ut förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete till fem personer som riksomfattande arbetat för vägtrafikverksamheten.

Förtjänstmedaljer erhölls av:
Kommunikationschef Riitta Salin, Oy Ford Ab
Trafiksäkerhetsdirektör Pekka Sulander, Trafikförsäkringscentralen
Förläggaren, verkställande direktör Jyrki K. Talvitie, Tietoteos Consultor Oy
Ordförande Matti Vainio, Linja-autoliitto
Riksdagsledamot Anu Vehviläinen, Rikdagen

Medaljen är en utmärkelse till personer som i egenskap av experter i sitt eget område har gjort en betydelsefull insats och arbetat på lång sikt till förmån för motorfordonstrafiken, dess utveckling och verksamhetsförutsättningar.

Förtjänstmedaljen förlänas av trafikministern på framställning av en medaljkommitté som utsetts av styrelsen för Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Sammanlagt 165 medaljer har förlänats sedan 1993. På medaljen finns avbildat en bilratt och förarens händer samt texten "Moottoriliikenteen hyväksi".

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry är ett samarbetsorgan för åtta vägtrafikorganisationer. Medlemmar i organisationen är Bilbranschens centralförbund rf, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna rf, bussförbundet Linja-autoliitto ry, Finlands Bilskoleförbund rf, Finlands Automobiltekniska Förbund rf, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Finlands Taxiförbund rf.

Ytterligare information

Timo Koskinen, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 040 570 9070
Marjo Jäppinen, informatör, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2329