Medaljer för förtjänstfulla insatser inom vägtrafiken delades ut

Nyhet 02.05.2016 14.46 fi sv

Minister Anne Berner och förtjänstmedaljister 5.2.2016 (Bild: LVM)

Kommunikationsminister Anne Berner delade den 2 maj 2016 ut sex förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete.

Förtjänstmedaljerna förlänas för förtjänstfullt och riksomfattande arbete till förmån för den finländska motorfordonstrafiken. Förtjänstmedaljen kan tilldelas en person som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Följande personer fick en förtjänstmedalj:

Rainer Nyman, Autoalan Keskusliitto ry

Tapio Sällylä, vice ordförande för förbundsfullmäktige, Automobilförbundet rf

Kalevi Lintula, diplomingenjör, Suomen Autoteknillinen Liitto ry

Pasi Moisio, direktör, Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Ismo Lehtinen, verkställande direktör, Tampereen Aluetaksi Oy

Minna Kivimäki, överdirektör, Kommunikationsministeriet