null Medaljer till förtjänstfulla företrädare för motorfordonstrafiken

Medaljer till förtjänstfulla företrädare för motorfordonstrafiken

Pressmeddelande 14.05.2012 09.30 fi sv

Den 9 maj 2012 delade trafikminister Merja Kyllönen ut förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete till nio personer som riksomfattande arbetat för vägtrafikverksamheten.

Förtjänstmedalj erhölls av:

Ordförande Ahti Myllys, Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Verkställande direktör Eva Kyllönen, AKL-Palvelu Oy
Chefen för Rörliga polisen Kari Rantala
Forskningsprofessor Nils-Olof Nylund, VTT
Vice verkställande direktör Pekka Niemi, Bilbranschens Centralförbund rf
Verkställande direktör Seppo Lehto, Lounais-Suomen Taksiyrittäjät ry
Diplomingenjör Seppo Soratie
Verkställande direktör Seppo Tolonen, Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
Professor Jorma Mäntynen, Tammerfors tekniska universitet

Medaljen tilldelas varje år personer som arbetat långvarigt till förmån för den riksomfattande motorfordonstrafiken, dess utveckling och verksamhetsförutsättningar.

Förtjänstmedaljen förlänas av kommunikationsministern på framställning av en medaljkommitté som utsetts av styrelsen för Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Sammanlagt har 160 medaljer delats ut sedan 1993. På medaljen finns en bilratt och förarens händer avbildat samt texten "Moottoriliikenteen hyväksi".

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry är ett samarbetsorgan för åtta vägtrafikorganisationer. Medlemmarna i organisationen är Bilbranschens Centralförbund rf, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna rf, bussförbundet Linja-autoliitto ry, Finlands Bilskoleförbund rf, Finlands Automobiltekniska Förbund rf, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Finlands Taxiförbund rf.

Ytterligare information

Timo Koskinen, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 040 570 9070
Marjo Jäppinen, informatör, Kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2329