Medaljer till sex meriterade företrädare för motorfordonstrafiken

Pressmeddelande 05.05.2017 15.00 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner delade den 5 maj 2017 förtjänstmedaljer till sex personer för deras insatser på nationell nivå till förmån för den finländska motorfordonstrafiken.

Följande personer tilldelades en förtjänstmedalj:

Johanna Lehtonen, verkställande direktör, Pohjolan Matka-koncernen, Idensalmi

Olli Blomberg, redaktör, Textrans Oy, Kuopio

Pekka Lahti, verkställande direktör, VV-Auto Group Oy, Vanda

Heikki Parri, verkställande direktör, TrafficPoint Oy, Vittis

Olli Veijola, verksamhetsledare, STL:n Oulun lääninyhdistys ry, Haukipudas

Jari Matikainen, ordförande för förbundsstyrelsen, Automobilförbundet rf, Uleåborg

Förtjänstmedaljerna tilldelas för förtjänstfullt och riksomfattande arbete till förmån för den finländska motorfordonstrafiken, eller personer som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Kommunikationsministeriet tilldelar medaljerna på framställan av en medaljkommitté tillsatt av styrelsen för centralorganisationen Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry. Medaljerna har tilldelats sedan 1993. Med de nya medaljörerna medräknande har det hittills delats ut totalt 190 medaljer. På medaljen avbildas en bilratt och förarens händer samt texten "Till förmån för motorofordonstrafiken".

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry är ett samarbetsorgan för åtta organisationer inom sektorn för vägtrafik. Medlemmar i centralorganisationen är Autoalan Keskusliitto ry, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna rf, Linja-autoliitto ry, Finlands Bilskoleförbund rf, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Suomen Taksiliitto ry.

Ytterligare uppgifter

Timo Koskinen, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 040 570 9070

Marjo Jäppinen, kommunikationschef, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2329