null Mer effekt i bilbesiktningarna

Mer effekt i bilbesiktningarna

Nyhet 27.05.2008 16.41 sv

Kommunikationsministeriet har inlett beredningen av reformer i bilbesiktningsverksamheten. De preliminära förslagen ska vara klara inom detta år.

Målet är att man vill öka konkurrensen i besiktningsbranschen och dämpa de stigande besiktningspriserna. Man vill hjälpa nya företag att komma in i branschen. Samtidigt har man för avsikt att uppdatera kraven på utbildning för dem som svarar för besiktningarna och för besiktningsmännen. Dessutom ska man se över kraven på pålitlighet beträffande dem som verkar i besiktningsbranschen.

Man planerar att införa en skild licens för periodisk besiktning av lätt materiel. Man har också för avsikt att göra det lättare för besiktningsmännen att komma in i branschen och ändra kraven på utbildning så, att mekanikerutbildning eller en skild yrkesexamen ger den behövliga grundutbildningen för behörighet för besiktning.

Förutom de här planerna görs vid ministeriet fram till nästa vår en utredning av möjligheterna att utnyttja kommersiella reparationsverkstäder för besiktningar.

Besiktningsbranschen öppnades för konkurrens år 1994.


Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482
trafikrådet Kari Saari, tfn (09) 160 28557