Mer flexibilitet i nummerportabiliteten

Nyhet 24.05.2011 12.39 fi sv en

Från och med den 25 maj 2011 kan man portera sitt telefonnummer till ett annat teleföretag även om det tidsbegränsade abonnemangsavtalet inte har upphört att gälla. Hittills har det varit möjligt att portera numret först efter att avtalets giltighetstid har gått ut.

För anslutningsavtal som gäller tills vidare har man redan under flera år kunnat portera sitt telefonnummer till ett annat teleföretag. De månadsavgifter som hänför sig till det gamla avtalet måste dock betalas tills det tidsbegränsade avtalet upphör att gälla.

Kommunikationsverket har publicerat anvisningar för porteringen av ett telefonnummer. De innehåller nyttig information och tips för alla som vill byta teleföretag men behålla sitt gamla nummer.