Mera fart på samhällsomfattande bredband

Nyhet 17.03.2015 14.50 fi sv en

Bredband (Bild: Rodeo)

Kommunikationsministeriet föreslår att hastigheten för bredband som samhällsomfattande tjänst ska fördubblas, dvs. höjas till 2 Mbit/s från och med ingången av november 2015. På längre sikt, dvs. före 2021, är målet att hastigheten ska höjas till 10 Mbit/s. En halvtidsutvärdering av höjningen görs 2017.

Undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru bad i oktober 2014 Kommunikationsverket utreda marknadsläget för den samhällsomfattande tjänsten och de hastigheter som allmänheten använder sig av. Avsikten var att utreda om den nuvarande hastigheten på internetförbindelser som hör till de samhällsomfattande tjänsterna på 1 Mbit/s motsvarar medborgarnas behov.

- En tillräckligt snabb nätförbindelse till rimligt pris är varje finländares grundläggande rättighet, och på basis av utredningen kan det konstateras att det finns ett tydligt behov av en ambitiös höjning av hastigheten för den samhällsomfattande tjänsten, säger undervisnings- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

I samband med att hastigheten för den samhällsomfattande tjänsten höjs fäster man även uppmärksamhet vid dess kvalitet. En jämn överföringshastighet säkerställs genom att man fastställer en minimihastighet för uppföljningsperioder på ett dygn respektive fyra timmar.