Miikka Rainiala utnämns för viss tid som avdelningschef för kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning för tiden 1.6–31.8.2022

Pressmeddelande 14.04.2022 12.35 fi sv en

Miikka Rainiala, direktör för styrningsenheten, Kommunikationsministeriet. (Photo: Tomi Parkkonen / KM)

Avdelningschefen för kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning, överdirektör Juhapekka Ristola, har sagt upp sig från sin tjänst vid ministeriet från och med den 1 juni 2022. Regeringsrådet Miikka Rainiala, direktör för styrningsenheten, har för tiden för tillsättningsförfarandet utnämnts till ett tjänsteförhållande för viss tid som avdelningschef.

Tjänsten som chef för avdelningen för koncernstyrning tillsätts för fem år från och med den 1 september 2022.

Ytterligare information:

Kanslichef Minna Kivimäki, 050 444 9697, minna.kivimaki@gov.fi