null Miljökonsekvenserna av alternativa flygplatser i huvudstadsregionen ska bedömas

Miljökonsekvenserna av alternativa flygplatser i huvudstadsregionen ska bedömas

Pressmeddelande 07.02.2008 18.11 sv

Kommunikationsministeriet har gett Vägförvaltningen i uppdrag att bedöma miljökonsekvenserna av de alternativa utvecklingsmodellerna för flygplatsverksamheten i huvudstadsregionen.

Vägförvaltningen gör en bedömning av miljökonsekvenserna för åtminstone tre olika alternativ. Alternativen är att utveckla Malms flygplats, att bygga en ny flygplats som betjänar Helsingforsregionen och att minska verksamheten på Malms flygplats och göra om den till en helikopterbas.

Vid bedömningen av miljökonsekvenserna fattas inga beslut om genomförandet av projektet. Bedömningen är emellertid en förutsättning för de tillståndsbeslut som genomförandet av projekten kräver. De myndigheter som ansvarar för planläggning samt för kommunernas och statens fastighetsegendom tas med i arbetet. Dessutom beaktas den allmänna luftfartens behov i miljökonsekvensbedömningen.

Kommunikationsministeriet betonar i sitt uppdrag att låta bedöma miljökonsekvenserna att en bestående lösning beträffande framtiden för markområdena och flygfältet i anslutning till Malms flygplats är viktig för flygplatsens intressentgrupper och företagen på området. Osäkerheten är till förfång för deras verksamhet.

Bedömningen av miljökonsekvenserna tar mellan två och tre år.

Det behövs ingen bedömning av miljökonsekvenserna av att bygga en helt ny helikopterbas. En ny helikopterbas fick inte just något understöd i de utlåtanden som gavs till kommunikationsministeriet om flygplatsverksamheten i Helsingforsregionen.Ytterligare information:
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260