Miljöstöd för fartyg lediga att sökas

Nyhet 02.04.2013 10.09 fi sv en

Ansökningstiden för investeringsstöd för att förbättra miljöskyddet för havsgående fartyg började den 2 april 2013. Investeringsstödet ska användas till att täcka kostnader för eftermontering av tekniker som renar avgasutsläpp från fartyg, till exempel svavelskrubbers.

Investeringsstödet kan också beviljas för tekniska lösningar som gör det möjligt att ta i bruk alternativa bränslen eller att minska bränsleutsläppen.

I statsbudgeten för 2013 har 30 miljoner euro reserverats för miljöstöd för fartygsinvesteringar. Fullmakten avser kostnaderna för investeringar i anordningar som i efterhand, i syfte att förbättra miljöskyddet, monteras i fartyg som redan är i drift. Stödet beviljas av Kommunikationsministeriet.