Minister Berner: Avreglering förbättrar sysselsättning och konkurrenskraft

Pressmeddelande 28.04.2017 11.30 fi sv

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering går framåt systematiskt. Medborgarnas vardag och företagsverksamheten har blivit avsevärt lättare när man avvecklat onödig reglering och lättat på den administrativa bördan. Genom den smidigare regleringen har man förbättrat tillträdet till marknaden och främjat digitalisering.

Avregleringsprojektet leds av kommunikationsminister Anne Berner. Projektet har enligt minister Berner mycket ambitiösa mål, och resultaten berättar om ett gott arbete.

- I projektet har det gjorts väldigt mycket arbete inom alla förvaltningsområden. Lagen om transportservice har just antagits av riksdagen och den reformerade markanvändnings- och bygglagen ska träda i kraft i början av maj. Denna vecka överlämnade regeringen en proposition om reformen av yrkesutbildningen och i går sände regeringen till riksdagen en proposition om lagstiftning som förenklar processen för miljöklagomål, konstaterar Berner.

- Ett av målen med avregleringsprojektet har varit bättre lagberedning och lagberedningskultur. Rådet för bedömning av lagstiftningen har inlett arbetet för att förbättra konsekvensbedömningarnas kvalitet, säger Berner.

Inom spetsprojektet pågår ca 200 avregleringsprojekt eller projekt för reformering av lagstiftningen.

Vid halvtidsöversynen diskuterade regeringen bl.a. spetsprojektens viktigaste resultat och åtgärderna under den resterande regeringsperioden.

Effekter för samhällets alla sektorer

Mot slutet av regeringsperioden kommer åtgärderna i synnerhet att riktas till bostadsmarknaden, byggandet och infrastrukturen, stärkandet av konkurrenskraften och sysselsättningen, livsmedelsindustrin och livsmedelsförsörjningen samt förvaltningen.

Enligt minister Berner fortsätter avregleringsarbetet med full fart under hela regeringsperioden.

- Många avregleringsprojekt främjar sysselsättningen och konkurrenskraften. Sysselsättningen ska stärkas genom t.ex. enklare och smidigare konkursförfarande. Vidare ska det utfärdas bestämmelser om ett elektroniskt system för hantering av konkursärenden. I utsökningen görs lättnader för att avveckla inaktivitetsfällor. Vidare ska man bidra till senareläggning av utmätning på grund av anställning, säger Berner.

Inom de olika förvaltningsområdena pågår stora avregleringsprojekt. Systemet med bostadsstöd ska reformeras, likaså bestämmelserna om byggande och planläggning. Konkurrenskraften ska stärkas genom reform av apotekssystemet, läkemedelstjänsterna och energimarknaden. Vägtrafiklagen och lagen om enskilda vägar ska totalreformeras.

- Regeringsgrupperna har också regelbundet kommit med avregleringsförslag och många av de projekt som ska genomföras har ingått i regeringsgruppernas förslag. Jag är väldigt nöjd över hur bred inverkan avregleringsprojektet har på samhällets olika sektorer, säger Berner.

E-tjänsterna har ökat och administrationen förenklats till många delar. Det offentliga servicelöftet som gäller tillstånds- och besvärsprocesser börjar man tillämpa i år. När det rör sig om miljötillstånd, tillämpas konceptet alla tjänster över en disk.

Om avregleringsprojektets framsteg kan läsas på norminpurku.fi.

Mer information:

Jari Partanen, statssekreterare, tfn 040 591 1377

Silja Ruokola, lagstiftningsdirektör, tfn 040 580 0894