null Minister Berner i Strasbourg

Minister Berner i Strasbourg

Pressmeddelande 16.04.2018 14.00 fi sv en

Kommunikationsminister Anne Berner träffar ledamöter i EU-parlamentet i Strasbourg den 16–17 april 2018. Berner har också ett möte med enbart finländska EU-parlamentariker.

På mötesagendan finns aktuella frågor som är viktiga för Finland, såsom det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), sommartidsdirektivet, EU:s initiativ för att modernisera europeisk rörlighet och transport, digitaliseringen inom transportsektorn och fri rörlighet för data.

Ledamöterna företräder följande utskott i Europaparlamentet: transport och turism TRAN, miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ENVI, inre marknaden och konsumentskydd IMCO samt med-borgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor LIBE.

Mer information:

Timo Koskinen, konsultativ tjänsteman, tfn 040 505 6180